smakogrod.wordpress.com
trujące kwiaty |
Czasem łatwiej wytłumaczyć, czego lepiej nie robić np. których kwiatów nie jemy, ponieważ skończymy z pianą na ustach, w konwulsjach, dziurą w mózgu lub w najlepszym przypadku z barwną, obłakańczą …