slovenskyjazyk.com
Aktivity podporujúce prácu s textom
Už pred samotným čítaním je potrebné zaradiť nejakú aktivitu, ktorá žiakov na čítanie pripraví. Žiaci môžu podľa nadpisu hádať, o čom asi text bude. To je tá najbežnejšia aktivita. Samotné čítanie…