slikovnicablog.wordpress.com
Српски језик 3
„Пролећнца „ и „Прича о доброј роди„ ПРАВОПИС Писање имена народа Имена народа и припадника народа пишу се великим почетним словом. У Европи живе бројни народи: Руси, Франц…