slikovnicablog.wordpress.com
Математика
рачунских операција ДЕЉИВОСТ БРОЈЕВА Парни бројеви: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20… ,64,70,82,94,100… Парни бројеви су дељиви са 2. Нпр. 4 : 2 = 2 5 : 2 = …