slikovnicablog.wordpress.com
Српски језик
* Важно је читати књиге, јер развијају креативност у писању и богатство у изражавању. * Корисније је читати књигу него исти садржај гледати у филму, јер их филм ограничава у маштању. * Свака к…