slib.pl
Interpelacja w sprawie ekranów akustycznych
Marcin Grupiński napisał interpelację nr 5733 do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ekranów akustycznych, zgłoszoną przez posłów: Jacka Wilka, Jakuba Kuleszę i Tomasza Jaskółę. Jej treść można znaleźć na stronach Sejmu: Interpelacja nr 5733