sleutelstad.nl
Onderzoek naar Leidse Islamgeleerde Snouck Hurgronje (aflevering 1) - Sleutelstad.nl
Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) is de bekendste Leidse Islamgeleerde. Minder bekend is dat juist hij de methode bedacht waarmee rond 1900 de