sldsjd.wordpress.com
Este „Cezarul” PSD de la Dumnezeu, domnule profesor ?
„Dati deci Cezarului cele ce sunt ale Cezarului si lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu“ (Matei 22,21 ;Marcu 12,17 ; Luca 20,25). Fraza e clara si regimurile totalitare, adaugându-i si Rom. 1…