sldsjd.wordpress.com
Fragmente din ‘Jurnal’ de Alice Voinescu
Vizitează articolul pentru mai multe informații.