slagetomsverige.wordpress.com
Tusentals afghaner kommer få uppehållstillstånd mha gymnasielagen
Tusentals afghaner kommer få uppehållstillstånd mha gymnasielagen. 97% av dem är män. (Grattis svenska tonårstjejer!) Kategori: Folkutbyte pågår