slaake.no
Samisk brukskunst
Samisk brukskunst kalles duodji på nordsamisk, mens det sørsamiske begrepet er duedtie og det lulesamiske ordet er duodje. Dette begrepet er like bredt som det norske begrepet brukskunst og dekker samisk kunsthåndverk og husflid. Uttrykket duodji dekker både gjenstandene som blir laget og selve prosessen med å lage gjenstandene. Tradisjonelle materialer De tradisjonelle samiske