slaake.no
Kunst eller søppel?
Det er ofte stor uenighet om hva som er kunst, spesielt når det kommer til samtidskunst. Noen kan kalle et verk søppel, mens andre sier det er kunst. Dermed kan det oppstå bråk og uenighet når moderne kunstverk settes opp Hva kreves egentlig for å kalle noe kunst? Kunst kan skape oppstyr og motstand,