slaake.no
Hva er kunst?
Ordet kunst omfatter egentlig alt som er kunstig, altså ikke naturlig. I utgangspunktet kan alt som er laget av mennesker kalles kunst. Det finnes veldig mange typer kunst, blant annet musikk, skulpturer, bilder, bøker og arkitektur kan være kunst. Hovedtyper innen kunst I dag er det vanlig å bruke