slaake.no
Husflid
Husflid er et begrep som omfatter mye, og ordet dekker både selve produksjonen og det ferdige produktet. Husflidsprodukter lages oftest med gamle teknikker som har lange tradisjoner, og det er ikke lenge siden alle kunne husflid. For noen generasjoner siden var det helt nødvendig å lage ting som klær og sko selv.