skyldig.wordpress.com
En minnessten på åländsk kyrkogård
Mitt på Åland finns denna minessten, på en kyrkogård. Det går att följa det finska krigsdeltagandet som axelmakt, från Hangöfronten via ”Storfinland” i Äänislinna till striderna efter F…