skvitts.wordpress.com
Kråka åker pulka!
Säg inte att djur inte är intelligenta! Tack Natursidan!