skvitts.wordpress.com
Moderazismen dödar
Att ta sitt liv … hellre än att leva på svältgränsen. I Alliansens moderatstyrda samhälle är det en allt vanligare företeelse att människor, som av olika skäl inte kan försörja sig, tar sina …