skvitts.wordpress.com
Om fantasin får spela
En sån natthimmel vi skulle få se! Men vi ska bara vara glada att vi slipper det. Tidvattnet skulle vara en mycket värre katastrof än den värsta tsunami! Vetenskapsbloggen När jag ser den obändiga …