skvitts.wordpress.com
Sverige skall lyda under globala företag
Demokrati – snart ett minne blott Demokratin är förvisso redan tunn. Men tunnare lär den bli med det avtal som förhandlas fram och kallas frihandelsavtal. Det handlar om TTIP, Transatlantic T…