skvitts.wordpress.com
Noll koll på nazisterna?
Varför har FRA massiv övervakning? Massövervakningen i ett annat sken Man har ju resurser, det har ju framkommit nu på senare tid. Den övervakningen är ju inget värd om SÄPO inte informeras om extr…