skvitts.wordpress.com
Den verkliga effekten
och det verkliga syftet Det handlar om regeringens arbetslöshetspolitik. Det är synnerligen tveksamt att politiken handlar om att skapa fler jobb. Det är avsevärt mera troligt att sy…