skvitts.wordpress.com
Upprörande
Skvitt länkar vidare Först är det ju upprörande att stora nyheter måste läsas i små tidningar eftersom de stora drakarna håller tyst. ”TISA-avtalet: Storföretag tar makten över offentliga tjä…