skvitts.wordpress.com
Mera arbete
på Kronofogdemyndigheten Kan det vara nya arbetarpartiet, nya moderaternas nya Arbetsförmedlings uppdrag att skapa mera arbete för Kronofogdemyndigheten? Skvitt är benägen att tro att det är en av …