skvitts.wordpress.com
Bedrägeri
och bedrägeri Det finns ju olika sorters bedrägerier. Men gemensamt för alla bedrägerier är att bakom dessa ligger människor med psykopati eller starka psykopatiska drag. De saknar samvete, …