skvitts.wordpress.com
Hot och möjlighet
Och kritik och försvar Eller är det bortom propagandan bara samma sak?