skvitts.wordpress.com
Hon skall stenas i Iran
Nu är hon i Sverige Hon håller sig gömd här. Anledning: Migrationsverket skall utvisa henne till Iran! ”I Iran är hela samhällsapparaten underkastad en sorts nyckfullhet, en bristande logik. …