skvitts.wordpress.com
Stölden från pensionärerna
Stölden! Pensionärerna har blivit statens mjölkko! Swedbank: allt fler pensionärer i skuldsaneringsärenden. Kronofogdemyndigheten: pensionärer med ekonomiska problem ökade markant under åren 2003 t…