skvitts.wordpress.com
Bara en bild
Det bli ett inlägg sen Jag kommer att skriva mera när jag har bättre om tid. Då kommer jag att ge mina synpunkter på saken och sätta in händelsen i ett större sammanhang än media i allmänhet…