skvitts.wordpress.com
Samhällstjänst är en brottspåföljd
Det innebär att den dömde får villkorlig dom om denne går med på att utföra oavlönat samhällsnyttigt arbete. Det skriver pershuvud i ett inlägg. Han fortsätter: ”Det utdömda arbetet k…