skvitts.wordpress.com
Mycket märkligt händer
Barn har ju väldigt livlig fantasi Men ibland kan man ju undra. Kao, till exempel, hon undrar. Det handlar om ett barn som tycks ha levt ett tidigare liv och har minnen därifrån. Vad ska man…