skvitts.wordpress.com
Välfärdsmanifestationer i dag!
Mot social nedrustning I Göteborg: Gustaf Adolfs Torg kl 14.00, Lördag den 21 September I Helsingborg: Stadsparken kl 13.00, Lördag den 21 September I Linköping: Trädgårdstorget kl 14.00, Lördag de…