skvitts.wordpress.com
Klasstillhörighet och åsikt
Det är olika saker Och det går inte alltid hand i hand. Det är sällan som kapitalister ligger åt vänster i sina åsikter, men det förekommer. Läs vad ”Kvinna, företagare, mamma” skriver. Företagaren…