skvitts.wordpress.com
Tjurfäktning
Bengt Sändh skriver till en redaktör Det här är Bengt Sändh i korthet: ”Bengt Sändh var ett av de omskrivna barnhemsbarnen. Han blev med tiden smed. Men enligt polisen hann Bengt innan…