skvitts.wordpress.com
Dödsfall som minskar och som ökar
Ska vi acceptera? Människor dör på våra vägar! Ska vi acceptera det? 270 personer dog i trafiken år 2010. Det är 270 för många. Alla är överens om det och det satsas mycket pengar på trafiksäkerhet…