skvitts.wordpress.com
Har du lön är detta vad du måste läsa!
Det är så enkelt! Ja, alla kan förstå! Borgarklassens hela existens vilar helt på arbetarklassen. Det är arbetarklassen som skapar vinsterna och utan dessa vinster faller borgarklassen platt till m…