skvitts.wordpress.com
Anna Lind, snart 10 år sedan
11 september 2003 Den dagen avled Anna Lind Det är snart tioårsdagen och då ska det hållas en minneshögtid till hennes hedrande. Anna Lindh var vid den här tiden Sveriges utrikesminister, vilket vä…