skvitts.wordpress.com
Privatiseringens verklighet
Vinst, vinst vinst! Det är ju ganska självklart. Inte ens jag skulle satsa mina pengar i ett företag utan att räkna med att göra mig en vinst på kuppen. Och det oavsett vad jag satsade på. Och så ä…