skvitts.wordpress.com
Kristdemokraterna
Glöm inte! Glöm inte att Kristdemokraterna är ett religiöst parti med allt vad det innebär!