skvitts.wordpress.com
Snart står bara murstocken kvar
Folkhemmet är nedbrunnet ”Tidningen Arbetaren ­kallar det tvångsarbete, Afton­bladet Kultur sätter ­rubriken ”Tillbaka till fattigvården”, och beskriver ingående hur krav på mot­p…