skvitts.wordpress.com
Sjukdomen som inte finns
Den heter kronisk borrelia I Sverige betraktar man från sjukvårdens sida som att sjukdomen inte finns. Det betyder att patienter som har drabbats måste åka utomlands och betala för egna medel en dy…