skvitts.wordpress.com
På vems sida står Socialdemokratin?
Det är en skälig frågaSocialdemokratin har alltid kallat sig ”arbetarparti”. Men det är mycket länge sedan som det verkligen stod på arbetarklassens sida. Och längre och längre från arb…