skvitts.wordpress.com
Skvitts friskola
Kär leks dikt på sär skriviska En dikt av Ghost. Dikten är ett utmärkt exempel på sär-skrivning. Den inleds såhär: ”Jag mötte henne på buss håll platsen Hon var ensam stående mamma och stod s…