skvitts.wordpress.com
Börja blogga!
Har du nåt att säga? Börja då blogga!Det måste inte vara så krångligt överarbetat som när Skvitt skriver sina plattityder.Det enkla är det geniala!Kortfatta, kärnfullt, personligt och tänkvärt är d…