skvitts.wordpress.com
Att våga
vara sig själv Susanne Sellberg filosoferar: (skrivet 2013-02-18) ALS är en sjukdom som föralmar och bryter ned muskulaturen. Bot finns icke och den leder till döden. Det är en dyr sjukdom, som hon…