skvitts.wordpress.com
Till minne av Monica
och kanske till hjälp för andra Tack Susanne för länken! Mer om Susanne, som har sjukdomen och kämpar inte bara med den utan även med att klara av att betala för mediciner som behövs för att…