skvitts.wordpress.com
Journalist, bara om den är godkänd?
Ska EU kunna ta ifrån en journalist dess titel Redan blotta tanken på att sådana här tankegångar kan tillåtas är skrämmande: Det är samtidigt klart och tydligt vad slags krafter som döljer sig bako…