skvitts.wordpress.com
Nya upptäckter
Det är alltid roligt När biologer finner nya arter av djur rör det sig nästan uteslutande om mycket små djur. Högst sällan finner de nya däggdjur. Det är därför lika uppseendeväckande som intressan…