skvitts.wordpress.com
Dagens skola
En klar katastrof ”Vi vädjar till landets beslutsfattare att tilldela svenskundervisningen de resurser som behövs. Dagens skolungdomar måste få ett fungerande språk. Vi som undervisar på universite…