skvitts.wordpress.com
Mer aktuell nu
än då låten skrevs