skvitts.wordpress.com
Året som gick
2012 Ingemar E. L. Göransson skriver krönika för året 2012. Han tar upp en hel del kultur och några privata händelser. Men också en del politiskt. Det politiska saxar jag här. Årets största besvike…